Zebrania rodziców

Terminy zebrań z rodzicami:
 
8  wrzesień 2021

 

GODZINY ZEBRAŃ:
 
KLASA 0 - 15:00
KLASA I - 15:15
KLASA II - 15:30
KLASA III - 15:45
**************************************
KLASA IV- 15:45
KLASA V -16:30
KLASA VI - 16:30
KLASA VII -16:45
KLASA VIII -16:00