Laboratoria przyszłości - czerwiec

Laboratoria Przyszłości – VI 2023

Czerwiec jest ostatnim miesiącem przed wakacjami, ciężkiej pracy uczniów w szkole. Podczas zajęć uczniowie  wykorzystywali  przede wszystkim aparat fotograficzny oraz klocki lego w klasach 4 - 8. Natomiast uczniowie klas młodszych obserowali zestawem fotograficznym  krążenie wody w przyrodzie.  Najstarsi uczniowie wchodzi w świat arduino, co również zostło potwierdzone zdjęciami fotogtograficznymi.

Laboratoria przyszłości - maj

Laboratoria Przyszłości – V  2023

To już dziewiąty miesiąc korzystania z pomocy zakupionych w ramach "Laboratorium przyszłości".

W tym miesiącu  nauczyciele z uczniami korzystali głównie z  zestawu fotograficzego, do zapisu trwałego działań naszych  uczniów. Poza tym w ruch poszły klocki lego. Uczniowie poruszając swoimi pojazdami, mierzyli kąty ich obrotu i prędkosc jazdy.

Uczniowie klasy ósmej dalej drukowali na drukarce 3D z wykorzystaniem zakupionego fiamentu.

Laboratoria Przyszłości - kwiecień

Laboratoria Przyszłości – IV  2023

W tym miesiącu  był wykorzystywany przede wszystkim aparat fotograficzny oraz filiamenty do wydruku 3D.

Nauczyciele wykorzystali aparat m.in. podczas:

 • lekcji pokazowej dotyczącej Londynu
 • podczas apelu z okazji 3 Maja
 • przygotowań wystawki do Konstytucji 3 Maja

Zestaw fotograficzny był użyty do obserwacji hodowli kiełkujących roślin.

Filiamenty używane do wydruku brył przestrzennych.

Laboratoria Przyszłości - marzec

Laboratoria Przyszłości – III  2023

 

Kolejny miesiąc pracy z narzędziami zakupionymi w ramach programu „Laboratoria Przyszłości.

 • Zestaw fotograficzny był wykorzystany przez samorząd szkolny podczas apelu z okazji Dnia Kobiet jak również podczas turnieju planszówek.
 • Aparat fotograficzny był również użyty podczas wyjazdu z dziećmi z klas młodszych na zajęcia biblioteczne do Wąbrzeźna.
 • Klocki lego wykorzystano w klasie II i III
 • Aparat fotograficzny został wykorzystany w tym miesiącu wielokrotnie do obserwacji wiosny przez klasy młodsze jak również do żegnania zimy podczas Dnia Wiosny.
 • Zestaw chemiczny użyto do ukazania rodzajów reakcji na lekcjach chemii w klasie VIII
 • Natomiast elementy zestawu chemicznego wykorzystane zostały przez uczniów klasy III do badania czystości śniegu.
 • Uczniowie klasy ósmej zapoznali się z arduino.

Laboratoria Przyszłości - luty

Laboratoria Przyszłości – II  2023

 

Nauczyciele rozpoczęli drugi semestr wykorzystując następujące pomoce  zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” m.in.:

 • Aparat fotograficzny podczas wyjazdu z dziećmi z klas młodszych
 • Zestaw pomocy chemicznych do pokazu właściwości wybuchowych z sody w klasach młodszych
 • Zestaw fotograficzny został wykorzystany podczas obserwacji zjawisk różniących ląd i powierzchnie wodne
 • Klocki lego dały możliwość uczniom klasy czwartej zbadanie zależności prędkości od drogi i kąta nachylenia
 • Aparat fotograficzny został wykorzystany przez szkolny wolontariat podczas turniejów planszówek
 • Elementy z zestawu chemicznego uczniowie klasy VIII używali do obserwacji reakcji strąceniowych

Laboratoria Przyszłości - styczeń

Laboratoria Przyszłości – I  2023

W styczniu 2023 roku w naszej szkole dalej był wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach Laboratorium Przyszłości.

 Nauczyciele  pracowali wykorzystując:

 • Mboty – uczniowie zapoznali się z zasadami ich działania
 • Klocki Lego do rozwijania wyobraźni
 • Zestaw fotograficzny do przygotowania pamiątkowych zdjęć z dziadkami jak również do uwiecznienia zabaw na śniegu
 • Sprzęt chemiczny do obserwacji przebiegu reakcji zobojętniania oraz podczas powtórzenia wiadomości o prądzie
 • Aparat fotograficzny został również wykorzystany do fotorelacji z konkursów i tworzenia komiksów o zdrowej żywności.

 

Laboratoria Przyszłości - grudzień

labotatoriumLaboratoria Przyszłości – XII  2022

 

Grudzień to w naszej szkole miesiąc obserwacji w różnym ujęciu. Obserowano  zjawiska przyrodnicze, działanie robotów jak również pracę wytworów uczniów.

 Nauczyciele najczęściej  wykorzystywali podczas zajęć aparat fotograficzny z akcesoriami m.in. do:

- obserwacji zmieniającej się pogody

- fotorelacji z działań samorządu szkolnego

- zabaw świątecznych

Poza tym uczniowie tworzyli kolejne dzieła z klocków lego, które wykorzystywali je do nauki m.in. programowania poprzez zabawę.

Laboratoria Przyszłości - listopad

labotatoriumLaboratoria Przyszłości – XI  2022

 To już trzeci miesiąc korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Tym razem najczęściej wykorzystywany był aparat fotograficzny z m.in. lampą, statywem. Był on użyty kilkakrotnie przez samorząd uczniowski do różnych organizowanych akcji. Poza tym nagrane zostało przedstawienie przygotowane przez młodsze dzieci. Oczywiście nie obyło się bez układania zarówno przez młodsze jak i starsze klasy budowli z klocków  lego.  Także w tym miesiącu młodsze dzieci eksperymentowały wykorzystując zestaw chemiczny.

Czytaj więcej: Laboratoria Przyszłości - listopad

Laboratoria Przyszłości - październik

laboratoriaLaboratoria Przyszłości – X 2022

 W październiku w naszej szkole  nauczyciele wykorzystali  sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” m.in. na:

 • Zajęciach języka polskiego w klasie IV do opisu przedmiotu zbudowanego z klocków Lego
 • Wyjeździe klas 0- III na przedstawienie teatralne był używany aparat fotograficzny
 • Zajęciach przyrodniczych w kl I, gdzie uczniowie korzystając z aparatu fotograficznego, uwieczniali oznaki jesieni w pobliskim parku.
 • Zajęciach edukacyjnych w oddziale „0” aparat fotograficzny był pomocny do wprowadzania liter.
 • Wycieczce kl III do parku, gdzie była obserwacja odlotów ptaków aparatem.
 • Apelu z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” dla klas I –VIII uczniowie używali aparatu fotograficznego i mikrofonu.
 • Lekcji religii kl VI używano aparatu do przygotowania prezentacji na wskazany temat.
 • Lekcji matematyki z klasą IV uczniowie wykorzystali klocki lego do mnożenia  „po kawałku”
 • Lekcji języka angielskiego w kl V uczniowie wykorzystując klocki lego poznawali słownictwo z nim związane.
 • Lekcji plastyki w kl IV i kl V aparat uwiecznił prace uczniów dotyczące darów jesieni.
 • Lekcji języka niemieckiego w kl VII i VIII mikrofon i aparat używano do odgrywanych scenek.
 • Zajęciach z chemii w klasie VII został wykorzystany „Zestaw konstrukcyjny bez odczynników chemicznych” do sporządzania i rozdzielania mieszanin.
 • Zajęciach edukacyjnych w klasie II mikrofon i statyw wykorzystany do recytacji wierszy.
 • Zajęciach technicznych w kl II aparat użyto do prezentacji wykonanej przez uczniów sałatki.

  Czytaj więcej: Laboratoria Przyszłości - październik

Laboratoria Przyszłości - wrzesień

labotatoriumLaboratoria Przyszłości - wrzesień 2022

 

Od września 2022r nauczyciele rozpoczęli pracę ze sprzętem zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Część zakupionego sprzętu została wykorzystana m.in. na:

 • Zajęciach z chemii w klasie VII i VIII, gdzie został wykorzystany „Zestaw konstrukcyjny bez odczynników chemicznych”do:

- sprawdzania gęstości substancji – kl VII

- obliczania odczynu roztworu – kl VIII

- porównywania własności kwasów – kl VIII

- sprawdzania własności kwasów beztlenowych – kl VIII.

 • Zajęciach rozwijających z języka polskiego dla klasy IV, wykorzystane zostały klocki Lego do zabaw ułatwiających właściwą komunikację.
 • Lekcji matematyki w kl III, gdzie uczniowie poznali tajniki udanych konstrukcji z klocków Lego.
 • Zajęciach szachowych z klasą II zostały wykorzystane klocki Lego do ukazania ważności myślenia praktycznego, istotnego w szachach.
 • Zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne w kl VI ukazano możliwość połączenia fizyki z matematyką i informatyką wykorzystując płytki arduino.
 • Zajęciach z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D w klasie VII uczniowie projektowali w 3D i swoje prace wydrukowali w różnych kolorach filiamentu.
 • Lekcji biologii w kl V wykorzystali uczniowie aparat fotograficzny do obserwacji.
 • Edukacji przyrodniczej w klasie III, gdzie uczniowie korzystając z aparatu fotograficznego, uwieczniali oznaki jesieni wokół szkoły.
 • Zajęciach wychowania fizycznego uczniowie klasy VIII tworzyli fotorelację z zabawy terenowej przy użyciu aparatu fotograficznego.

  Czytaj więcej: Laboratoria Przyszłości - wrzesień

Laboratoria przyszłości

lab2Laboratoria przyszłości

W grudniu 2021r. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30000 zł. w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.