Procedura rekrutacyjna

Od czerwca 2021 w naszej szkole rozpoczyna się projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „EU-geniusz w świecie 3D”.  Będą realizowane zajęcia „Matematyka w 3D”. Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie będzie złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można będzie również pobierać w sekretariacie szkoły. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Muszą one zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.

Dokumenty można składać od 10. 05. 2021 do 27. 05. 2021r

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy ucznia wraz z deklaracją

Oświadczenie uczestnika projektu