su
 rok szkolny 2019/2020
 
   W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.
 
 

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca – Patrycja Janas              .
Wiceprzewodniczący – Amelia Daszkowska
Skarbnik – Oliwia Janas                             

- Członek – Dominika Beiger           .
- Członek – Kinga Krzyżanowska       .
- Członek – Dawid Lewandowski      .
 
 

OPIEKUNEM  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO JEST: Marski Dawid