su
 rok szkolny 2023/2024
 
   W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.
 
 

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

1

2 3
4

5

6
7
8

 

  .

  .

  .

  .

  .

samorzad 8 . samorzad 9 .