Eu-geniuszem od września

eugeniuszProcedura rekrutacyjna w naszej szkole będzie prowadzona od 01.09.2018 roku.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie będzie złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można będzie również pobierać w sekretariacie szkoły. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Muszą one zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.

Załączniki: