PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
nr konta: 45 9496 0008 0000 1296 2000 0001
Wpłaty na RR prosimy dokonywać z dopiskiem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

Zarząd:
                           - Przewodnicząca – Małgorzata Kwiatkowska
                    - Wiceprzewodnicząca – Maria Zielińska
Skarbnik Ewelina Meda
         - Sekretarz – Monika Dąbrowska
 Skład Komisji Rewizyjnej:
                                 - CzłonekJanusz Bartoszyński
                                 - Członek – Ilona Wiśniewska   

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Klasa 0
Maria Zielińska
Monika Dąbrowska
Klasa I
Andżelika Okurowska
Klasa II
Magdalena Daszkowska
Klasa III
Małgorzata Kwiatkowska
Klasa IV
Ewelina Meda
Klasa V
Iwona Zdrojewska
Klasa VI
Marzena Raczkowska
Klasa VII
Ilona Wiśniewska
Klasa VIII
Janusz Bartoszyński