Zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Od września w naszej szkole będą realizowane zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Uczniowie będą mieli możliwość wziąć udział w następujących zajęciach:

- rozwijające kompetencje kluczowe z biologii,

- rozwijające kompetencje kluczowe z fizyki,

-  rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego,

- rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki,

- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.

 

   Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest złożenie do 10 września przez niego lub opiekuna formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone w zakładce „Eu-geniusz”. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można również pobierać w sekretariacie szkoły.