KRÓTKI RYS HISTORII

historia

KRÓTKI RYS HISTORII NASZEJ SZKOŁY

   Pierwsze wzmianki kronikarskie sięgają 1922 roku i opisują dwóch nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach. Nowopowstała placówka oświatowa borykała się wtedy z wieloma trudnościami, które uniemożliwiały jej płynne działanie. Przeszkodami były np. śmierć kierownika, brak opału, epidemie wielu chorób. Na przestrzeni lat szkoła stanowiła główne centrum życia kulturowego całej okolicy.

   28 V 1931r. zawiązała się tu męska drużyna harcerska gromadząca 21 chłopców a także drużyna żeńska licząca początkowo 14 członkiń.

   18 X 1937 założono Kółko Miłośników Sceny liczące 18 aktorów-amatorów co pozwalało miejscowej ludności spotykać się i wspólnie pracować z literaturą.

   W 1937 r. celem zlikwidowania analfabetyzmu w szkole zorganizowany kurs dla przedpoborowych. Nieco inaczej niż współcześnie rozwiązana była organizacja szkoły, rytm nauce wyznaczały prace polowe i gospodarskie. Wojna przerwała zapiski kronikarskie i dopiero po wyzwoleniu szkoła odbudowała się i powoli wznowiła swą działalność. Wraz z upływem czasu zwiększała się liczba grona nauczycielskiego. Elektryfikacja, budowa ogrodzenia, doposażenie w sprzęty i meble to rozłożone na szereg lat działania, mające na celu podnoszenie jakości nauczania. 25 sierpnia 1970 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, który „służy” do teraz. Uroczystość oficjalna oddania szkoły do użytku odbyła się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2 września 1970 r. o godz. 11-tej. Szkole nadano imię Wojska Polskiego. Specjalnymi gośćmi byli żołnierze, którzy 12 października 1970 roku uczestniczyli w specjalnej uroczystości akademii z okazji Dnia Wojska Polskiego. W XXX-lecie Polski Ludowej ufundowano szkole sztandar.

   I mimo tego, że „czasy się zmieniają”, różnorodna jest moda szkolna, zmianom podlegają programy i zakres nauczania, stosuje się nowocześniejsze metody oraz najnowsze generacje środków dydaktycznych, to „życie” szkolne toczy się zawsze podobnym rytmem.

Na podstawie kroniki szkolnej.