Grona Pedagogiczne

Rada Pedagogiczna
Grono pedagogiczne rok szkolny 2023/2024

4

 
Roczne przygotowanie przedszkolne:
mgr Olga Cieplińska

 Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Dorota Buchholz

mgr Elzbieta Dędza - Mozol

mgr Dorota Wardeńska

Religia:
mgr Małgorzata Gutowska

J. polski:
mgr Barbara Albeer

mgr Olga Cieplińska

Historia:
mgr Renata Kałuża

mgr Dariusz Rozwadowski

 J. angielski:
mgr Angelika Kruszewska

mgr Katarzyna Lewandowska

J. niemiecki:

mgr Marcin Rybacki

Biologia:
mgr Dorota Januczek

Chemia:
mgr Arleta Walenda

Doradztwo zawodowe:
mgr Dawid Marski

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Dorota Januczek

Fizyka:
mgr Arleta Walenda

Geografia:
mgr Dorota Januczek

Matematyka:
mgr Magdalena Kosk

Przyroda:
mgr Dorota Wardeńska

Informatyka:

mgr Bartłomiej Ciemniak

mgr Elzbieta Dędza - Mozol

Muzyka:

mgr Katarzyna Lewandowska

Plastyka:
mgr Katarzyna Lewandowska

Technika:
mgr Magdalena Kosk

Wychowanie fizyczne:

mgr Dawid Marski

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Elżbieta Dędza

mgr Dorota Januczek

 Psycholog szkolny:
mgr Agata Poklękowska

Pedagog szkolny:
mgr Angelika Kruszewska

WOS:
mgr Dariusz Rozwadowski

Rewalidacja:
mgr Olga Cieplińska
mgr Elżbieta Dędza - Mozol
 
Logopedia:
mgr Małgorzata Seifert - Kamper

  Świetlica:

mgr Dorota Buchholz

mgr Dawid Marski

mgr Dorota Wardeńska