Matematyka z drukarką 3D

MATEMATYKA DOŚWIADCZALNA W ŚWICIE 3D

Od czerwca rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia realizowane w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”. W zajęciach tych uczestniczą uczniowie klasy VI oraz VII, a prowadzone są p. Magdalenę Kosk.

Uczniowie podczas tych zajęć poznają matematykę poglądowo poprzez stacje, czy też escap roomy. Wykorzystują podczas spotkań różne pomoce dydaktyczne, które pozwalają na lepsze poznanie matematyki. Poznają także różne tajemnicze szyfry wykorzystywane podczas zabaw.

Jak wszyscy wiedzą „Matematyka jest królową nauk” i stanowi to podstawę rozwoju każdego człowieka.  Dlatego podczas zajęć, uczniowie będą rozwijali „rozumienie”, bo to jest ważna i trudna sprawność, która przyczyni się do efektywności przyswajania wiedzy z każdej dziedziny życia.  „Stosowanie”, które pomaga uzyskaną wiedzę spożytkować w codziennym życiu.

Wiadomo, że głównym celem procesu uczenia, a raczej przyswajania wiadomości matematycznych jest rozwijanie aktywnej postawy intelektualnej wobec sytuacji niejasnych, problemowych, rozwoju wyobraźni, pomysłowości, w oparciu o gry i zabawy matematyczne, dzięki którym dziecko się rozwija. Dlatego na każdych zajęciach z „EU-geniusza” będzie to nasz główny cel, a przy okazji będziemy dobrze się bawili.