EU-geniusz w świecie 3D

Podsumowanie zajęć

Od września do grudnia br. w naszej szkole były realizowane kolejne zajęcia matematyczne metodą eksperymentu w ramach projektu „EU-genisz w świecie 3d”. W ramach tych zajęć uczniowie rozwiali kompetencje matematyczne i umiejętności logicznego myślenia, poszerzali także swoje umiejętność matematyczne poprzez zabawę. Na tych lekcjach uczniowie także uczyli się konstruowania jak i również programowania. Jednak najciekawszym momentem był wydruk  swoich prac drukarce 3D.  Wszystkie zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego od stycznia ruszamy ponownie.

Zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”

Zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”

Od początku września w naszej szkole odbywały się kolejne zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie klas IV – VIII spotykali się na zajęciach matematycznych, podczas których poprzez doświadczenie próbowali zrozumieć zawiłości matematyczne. Nauczyciel wraz z uczestnikami w swojej pracy wykorzystywał m.in. drukarkę 3D, zakupioną w ramach wspomnianego projektu do tworzenia różnych materiałów i pomocy. Drukarka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, bo jest nadal czymś nowym i rzadko spotykanym na co dzień.

Czytaj więcej: Zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”

Matematyka z drukarką 3D

MATEMATYKA DOŚWIADCZALNA W ŚWICIE 3D

Od czerwca rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia realizowane w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”. W zajęciach tych uczestniczą uczniowie klasy VI oraz VII, a prowadzone są p. Magdalenę Kosk.

Uczniowie podczas tych zajęć poznają matematykę poglądowo poprzez stacje, czy też escap roomy. Wykorzystują podczas spotkań różne pomoce dydaktyczne, które pozwalają na lepsze poznanie matematyki. Poznają także różne tajemnicze szyfry wykorzystywane podczas zabaw.

Jak wszyscy wiedzą „Matematyka jest królową nauk” i stanowi to podstawę rozwoju każdego człowieka.  Dlatego podczas zajęć, uczniowie będą rozwijali „rozumienie”, bo to jest ważna i trudna sprawność, która przyczyni się do efektywności przyswajania wiedzy z każdej dziedziny życia.  „Stosowanie”, które pomaga uzyskaną wiedzę spożytkować w codziennym życiu.

Czytaj więcej: Matematyka z drukarką 3D