Laboratoria Przyszłości - październik

laboratoriaLaboratoria Przyszłości – X 2022

 W październiku w naszej szkole  nauczyciele wykorzystali  sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” m.in. na:

 • Zajęciach języka polskiego w klasie IV do opisu przedmiotu zbudowanego z klocków Lego
 • Wyjeździe klas 0- III na przedstawienie teatralne był używany aparat fotograficzny
 • Zajęciach przyrodniczych w kl I, gdzie uczniowie korzystając z aparatu fotograficznego, uwieczniali oznaki jesieni w pobliskim parku.
 • Zajęciach edukacyjnych w oddziale „0” aparat fotograficzny był pomocny do wprowadzania liter.
 • Wycieczce kl III do parku, gdzie była obserwacja odlotów ptaków aparatem.
 • Apelu z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” dla klas I –VIII uczniowie używali aparatu fotograficznego i mikrofonu.
 • Lekcji religii kl VI używano aparatu do przygotowania prezentacji na wskazany temat.
 • Lekcji matematyki z klasą IV uczniowie wykorzystali klocki lego do mnożenia  „po kawałku”
 • Lekcji języka angielskiego w kl V uczniowie wykorzystując klocki lego poznawali słownictwo z nim związane.
 • Lekcji plastyki w kl IV i kl V aparat uwiecznił prace uczniów dotyczące darów jesieni.
 • Lekcji języka niemieckiego w kl VII i VIII mikrofon i aparat używano do odgrywanych scenek.
 • Zajęciach z chemii w klasie VII został wykorzystany „Zestaw konstrukcyjny bez odczynników chemicznych” do sporządzania i rozdzielania mieszanin.
 • Zajęciach edukacyjnych w klasie II mikrofon i statyw wykorzystany do recytacji wierszy.
 • Zajęciach technicznych w kl II aparat użyto do prezentacji wykonanej przez uczniów sałatki.

Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik
Laboratoria Przyszłości - październik

Laboratoria Przyszłości - wrzesień

labotatoriumLaboratoria Przyszłości - wrzesień 2022

 

Od września 2022r nauczyciele rozpoczęli pracę ze sprzętem zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Część zakupionego sprzętu została wykorzystana m.in. na:

 • Zajęciach z chemii w klasie VII i VIII, gdzie został wykorzystany „Zestaw konstrukcyjny bez odczynników chemicznych”do:

- sprawdzania gęstości substancji – kl VII

- obliczania odczynu roztworu – kl VIII

- porównywania własności kwasów – kl VIII

- sprawdzania własności kwasów beztlenowych – kl VIII.

 • Zajęciach rozwijających z języka polskiego dla klasy IV, wykorzystane zostały klocki Lego do zabaw ułatwiających właściwą komunikację.
 • Lekcji matematyki w kl III, gdzie uczniowie poznali tajniki udanych konstrukcji z klocków Lego.
 • Zajęciach szachowych z klasą II zostały wykorzystane klocki Lego do ukazania ważności myślenia praktycznego, istotnego w szachach.
 • Zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne w kl VI ukazano możliwość połączenia fizyki z matematyką i informatyką wykorzystując płytki arduino.
 • Zajęciach z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D w klasie VII uczniowie projektowali w 3D i swoje prace wydrukowali w różnych kolorach filiamentu.
 • Lekcji biologii w kl V wykorzystali uczniowie aparat fotograficzny do obserwacji.
 • Edukacji przyrodniczej w klasie III, gdzie uczniowie korzystając z aparatu fotograficznego, uwieczniali oznaki jesieni wokół szkoły.
 • Zajęciach wychowania fizycznego uczniowie klasy VIII tworzyli fotorelację z zabawy terenowej przy użyciu aparatu fotograficznego.
 • Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień
  Laboratoria Przyszłości - wrzesień

 

Laboratoria przyszłości

lab2Laboratoria przyszłości

W grudniu 2021r. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30000 zł. w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.