Laboratoria Przyszłości - kwiecień

Laboratoria Przyszłości – IV  2023

W tym miesiącu  był wykorzystywany przede wszystkim aparat fotograficzny oraz filiamenty do wydruku 3D.

Nauczyciele wykorzystali aparat m.in. podczas:

 • lekcji pokazowej dotyczącej Londynu
 • podczas apelu z okazji 3 Maja
 • przygotowań wystawki do Konstytucji 3 Maja

Zestaw fotograficzny był użyty do obserwacji hodowli kiełkujących roślin.

Filiamenty używane do wydruku brył przestrzennych.

Laboratoria Przyszłości - marzec

Laboratoria Przyszłości – III  2023

 

Kolejny miesiąc pracy z narzędziami zakupionymi w ramach programu „Laboratoria Przyszłości.

 • Zestaw fotograficzny był wykorzystany przez samorząd szkolny podczas apelu z okazji Dnia Kobiet jak również podczas turnieju planszówek.
 • Aparat fotograficzny był również użyty podczas wyjazdu z dziećmi z klas młodszych na zajęcia biblioteczne do Wąbrzeźna.
 • Klocki lego wykorzystano w klasie II i III
 • Aparat fotograficzny został wykorzystany w tym miesiącu wielokrotnie do obserwacji wiosny przez klasy młodsze jak również do żegnania zimy podczas Dnia Wiosny.
 • Zestaw chemiczny użyto do ukazania rodzajów reakcji na lekcjach chemii w klasie VIII
 • Natomiast elementy zestawu chemicznego wykorzystane zostały przez uczniów klasy III do badania czystości śniegu.
 • Uczniowie klasy ósmej zapoznali się z arduino.

Laboratoria Przyszłości - luty

Laboratoria Przyszłości – II  2023

 

Nauczyciele rozpoczęli drugi semestr wykorzystując następujące pomoce  zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” m.in.:

 • Aparat fotograficzny podczas wyjazdu z dziećmi z klas młodszych
 • Zestaw pomocy chemicznych do pokazu właściwości wybuchowych z sody w klasach młodszych
 • Zestaw fotograficzny został wykorzystany podczas obserwacji zjawisk różniących ląd i powierzchnie wodne
 • Klocki lego dały możliwość uczniom klasy czwartej zbadanie zależności prędkości od drogi i kąta nachylenia
 • Aparat fotograficzny został wykorzystany przez szkolny wolontariat podczas turniejów planszówek
 • Elementy z zestawu chemicznego uczniowie klasy VIII używali do obserwacji reakcji strąceniowych

Laboratoria Przyszłości - styczeń

Laboratoria Przyszłości – I  2023

W styczniu 2023 roku w naszej szkole dalej był wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach Laboratorium Przyszłości.

 Nauczyciele  pracowali wykorzystując:

 • Mboty – uczniowie zapoznali się z zasadami ich działania
 • Klocki Lego do rozwijania wyobraźni
 • Zestaw fotograficzny do przygotowania pamiątkowych zdjęć z dziadkami jak również do uwiecznienia zabaw na śniegu
 • Sprzęt chemiczny do obserwacji przebiegu reakcji zobojętniania oraz podczas powtórzenia wiadomości o prądzie
 • Aparat fotograficzny został również wykorzystany do fotorelacji z konkursów i tworzenia komiksów o zdrowej żywności.