Akcja "Żonkile"

zonkil 3Akcja „Żonkile”

19 kwietnia 2024r. minęło 81 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Po raz 12. Muzeum Polin z siedzibą w Warszawie zaprosiło szkoły do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej pod nazwą „Żonkile”. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie symbolu żonkila oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności i potrzebę dialogu ponad podziałami.

Dlaczego żonkil? Otóż Ostatni przywódca ŻOB, Marek Edelman, któryprzeżył likwidację getta, przez lata pielęgnowałpamięć o wydarzeniach z 1943 r. Do końca życiaw rocznicę powstania przychodził pod PomnikBohaterów Getta, by oddać hołd poległymtowarzyszom. Wraz z nim przychodziło corazwięcej ludzi z żółtymi żonkilami, które stały sięsymbolem zbiorowej pamięci. W tym roku po raz pierwszy akcja „Żonkile” zagościła w naszej szkole. Na korytarzu znalazła się gazetka informująca o historii getta warszawskiego, a uczniowie klas starszych wzięli udział w zajęciach, które zostały przeprowadzone przez nauczycieli na podstawie materiałów udostępnionych przez edukatorów Muzeum Polin. Najmłodsi – przedszkolaki – poznali z kolei elementy kultury żydowskiej; a więc tradycyjne wyliczanki, wykonali „frutkę” – prostą zabawkę oraz poznali zasady zabawy chanukowej – drejdel. Wszyscy chętni nosili również żonkile – symbole akcji. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom pamięć o bohaterskich wojownikach powstania w getcie warszawskim przetrwa przez następne pokolenia.

Akcja "Żonkile"
Akcja "Żonkile"
Akcja "Żonkile"
Akcja "Żonkile"