Nasi uczniowie „Grają w zielone”

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z oddziału przedszkolnego z pomocą starszych kolegów z klas I-III wykonywały zadania związane z uczestnictwem w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Gramy w zielone”, któremu przyświecały słowa Floriana Plita „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. W związku z tym kształtowanie postawy ekologicznej należy rozpoczynać już na najwcześniejszym etapie edukacyjnym.

Nie dziwi więc też fakt, że wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, znalazły się wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Już we wrześniu uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się do akcji „Sprzątanie świata”, później dzieci prowadziły obserwacje zmian w przyrodzie, jakie dokonywały się wraz z następowaniem kolejnych pór roku. W klasach pojawiały się kąciki przyrodnicze ze skarbami jesieni oraz „jesienne cudaki”. Na zajęciach przedszkolnych i edukacji przyrodniczej odbywały się również zabawy badawcze i eksperymenty, które wzbudzały duże zainteresowanie wśród dzieci. Zimą najmłodsi stworzyli kodeks dokarmiania ptaków i urządziły skrzydlatym przyjaciołom „ptasią stołówkę”. Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu były obchody pierwszego dnia wiosny. W tym roku stworzyliśmy ekomarzannę, a młodsi i starsi uczniowie wykonali ekozabawki z surowców wtórnych. W kwietniu z kolei, przy okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi, przedszkolaki udały się na zajęcia terenowe, gdzie poszukiwały skarbów ziemi, a także zastanawiały się, co zrobić, by uszczęśliwić naszą planetę. Dzieci poznawały również sekrety zdrowego stylu życia, biorąc udział w zajęciach z panią pedagog. Ogłoszono też konkurs plastyczny dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III na kartę z ekokalendarza. Przez cały rok i młodsi, i starsi brali też udział w zbiórce nakrętek, baterii oraz elektroodpadów. Za aktywną podstawę podczas realizacji zadań projektowych otrzymaliśmy od organizatorów certyfikaty uczestnictwa. Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanym działaniom młode pokolenie odpowiednio zadba o przyszłość naszej planety.

Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"
Projekt edukacyjny "Gramy w zielone"